SCBOLL

Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren heeft drie scholen in de prachtige omgeving van Lochem en Laren in de provincie Gelderland. Van oorsprong christelijk, richten wij ons in ons onderwijs op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen zodat zij goed toegerust in onze maatschappij het verschil kunnen maken. Wij zien het als onze taak om inspirerend en waardengericht onderwijs te verzorgen. In onze lessen schenken we daarom aandacht aan de christelijke normen en waarden en de jaarkalender en de vertaalslag ervan naar de moderne maatschappij.

We zorgen ervoor dat ons onderwijs passend is voor kinderen die meer aandacht nodig hebben maar evenzo richten we ons op meerbegaafdheid en hoogbegaafdheid. In onze lessen krijgen persoonlijke vorming, leren samenwerken, leren leiden en leiding ontvangen, voor elkaar zorgen in de klas en daarbuiten, een belangrijke plek. We baseren onze visie op de 21-st century skill’s omdat we het belangrijk vinden dat kinderen toegerust zijn voor een moderne maatschappij. Maar ook leren we kinderen het initiatief durven nemen om samen in beweging te komen en samen het verschil te maken.

Natuurlijk kan ieder kind bij ons terecht om te leren rekenen, lezen en schrijven. Maar onze basis wordt gevormd door de overdracht van onze waarden. We leggen een schakel naar de omgeving waarin wij lesgeven en het koesteren daarin van ieder individu. Daarom zijn wij kanjerscholen, alle kinderen en leerkrachten volgen bij ons de kanjertraining om in moeilijke samenwerkingssituaties het verschil te kunnen blijven maken.

Ten slotte hebben we deze wereld gekregen – onze kinderen erven hem van ons. Daarom dragen we zorg voor deze wereld en voor de  natuur, over in onze lessen

Wij staan open voor alle kinderen en ouders, verzorgers, die onze visie onderschrijven.

School De Rank

Daltonschool.

Prins Hendrik School

Ruimte geven aan talent.

Prins Willem Alexander

De groene school.

We brengen u graag op de hoogte met ons jaarverslag.

In Lochem & Laren

0 Kinderen
0 Dagen per jaar

Lees wat ouders van ons onderwijs vinden