Nieuw schoolplein voor de Prins Willem Alexanderschool in Laren!

Nieuw schoolplein voor de Prins Willem Alexanderschool in Laren!

Aanstaande zaterdag 21 oktober om 10.00 uur komen ouders, kinderen en leerkrachten van de Prins Willem Alexanderschool met elkaar het nieuwe schoolplein inrichten. Dit is het startschot voor de ontwikkeling van de Prins Willem Alexanderschool naar Groene School.

De ouders en het schoolteam hebben 7.000 euro ingezameld om het schoolplein een groener aanzien te geven. Zaterdag worden de stoeptegels eruit gehaald voor de aanleg van hutjes, wordt er een bloemenmengsel gezaaid, komt er nieuwe beplanting in de tuin en wordt er gestart met de boomhut.

Het herinrichten van het plein is het eerste zichtbare resultaat van de ontwikkeling die de school doormaakt. De Prins Willem Alexanderschool in Laren wordt een Groene School. Op een Groene School is duurzaamheid een belangrijk deel van het onderwijs. Leerlingen leren samenwerken aan een duurzame wereld en alle andere activiteiten van de school zijn gericht op duurzaamheid.

Deze ambitie is opgepakt door de ouders die een mooi nieuw schoolplein hebben aangeboden dat past bij de ontwikkeling van de school. Er zijn al verschillende ‘klusdagen’ geweest waarop ouders samen met de leerlingen en het onderwijsteam aan het werk gingen om het schoolplein voor te bereiden voor de nieuwe inrichting. Zaterdag is de kroon op het werk voor de betrokken ouders, kinderen en het team.

EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie: Nadere informatie kunt u inwinnen bij Jacqueline Huijsmans, directeur-bestuurder, telefoon 06-12706089