Algemene gegevens

Home / Organisatie / Algemene gegevens

Algemene gegevens

Naam: Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem-Laren

Website: www.scboll.nl

Postadres: Curieplein 21, 7242 KH Lochem

KvK nummer: 08077156

Doelstelling

Het doel van de stichting is het, met inachtneming van de identiteit, verzorgen van goed primair onderwijs in de gemeente Lochem aan zoveel mogelijk kinderen ongeacht herkomst of geloof. Primair onderwijs dat uiteindelijk bijdraagt aan de vorming van deze kinderen tot zelfstandige jonge mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen in de maatschappij.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het oprichten en in stand houden van scholen voor primair onderwijs;
  • het onderhouden van relaties met andere rechtspersonen en instellingen die een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van die doelstelling; – aanwending van alle andere middelen welke voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

Vanaf 2019 werken we aan de doelen uit ons strategisch beleidsplan. Hier vindt u ons beleidsplan.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekening en het jaarverslag.

2016

Klik hier om deze te bekijken.

2017

Klik hier om deze te bekijken.

2018

Klik hier om deze te bekijken.

2019

Klik hier om deze te bekijken.

2020

Klik hier om deze te bekijken

2021

Klik hier om deze te bekijken

Inspectierapporten

Inspectierapport 2022, SCBOLL

Inspectierapport 2022, PH school