ANBI gegevens

Home / Organisatie / ANBI gegevens

Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem-Laren

Website: www.scboll.nl

Postadres: Curieplein 21, 7242 KH Lochem

Doelstelling ANBI

Het doel van de stichting is het, met inachtneming van de identiteit, verzorgen van goed primair onderwijs in de gemeente Lochem aan zoveel mogelijk kinderen ongeacht herkomst of geloof. Primair onderwijs dat uiteindelijk bijdraagt aan de vorming van deze kinderen tot zelfstandige jonge mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen in de maatschappij.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het oprichten en in stand houden van scholen voor primair onderwijs;
  • het onderhouden van relaties met andere rechtspersonen en instellingen die een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van die doelstelling; – aanwending van alle andere middelen welke voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

Wij vernieuwen ons strategische beleidsplan. Daarom nodigen we u graag uit voor een raadpleging op deze site als het beleidsplan is vastgesteld. We hopen u in oktober 2018 opnieuw te zien op deze website.

Beloningsbeleid

SCOL
De bestuurders, directie en het personeel worden bezoldigd volgens de cao PO. Zie hiervoor ook de jaarrekening.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekening en het jaarverslag.

2016

Klik hier om deze te bekijken.

2017

Klik hier om deze te bekijken.

2018

Klik hier om deze te bekijken.