Raad van toezicht

Home / Organisatie / Raad van toezicht

Raad van Toezicht

SCBOLL heeft bestuur en toezicht gescheiden volgens het z.g. ‘two tier model’. De Raad van Toezicht (RvT)  houdt integraal toezicht op de gang van zaken in de stichting. Zij werken volgens de Code Goed Bestuur. In 2020 is een toezichtkader vastgesteld.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Margriet Jongerius
  • Yvonne Raaijmakers
  • Jan Wiegers