Directeur bestuurder

Home / Organisatie / Directeur bestuurder

Sinds oktober 2021 is Charlotte van Zuijlen directeur bestuurder a.i. van de stichting.

De verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden met de drie schooldirecteuren is geregeld in het managementstatuut. De directeur-bestuurder legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Deze verdeling van bevoegdheden is in overeenstemming met de code goed bestuur zoals te lezen op de website van de PO-raad.

Haar mailadres is: charlotte.vanzuijlen@scboll.nlVoor afspraken kunt u contact opnemen met Cindy Hazewinkel (secretariaat)c.hazewinkel@scboll.nl / 06-30632353