Directeur bestuurder

Home / Organisatie / Directeur bestuurder

drs. Jacqueline Huijsmans

Directeur bestuurder

Sinds augustus 2017 is drs. Jacqueline Huijsmans directeur bestuurder van de stichting.
De verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden met de drie schooldirecteuren is geregeld in het managementstatuut. De directeur-bestuurder legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Sinds augustus 2017 is deze verdeling van bevoegdheden in overeenstemming met de code goed bestuur zoals te lezen op de website van de PO-raad.