Over ons

Home / Over ons

High School History

Bacon ipsum dolor amet filet mignon pork belly hamburger pork tail shank pig andouille, pork loin
cow sausage meatball capicola. Kielbasa porchetta meatball pig pork loin short ribs sirloin jowl

1950

Bacon ipsum dolor amet filet mignon pork belly hamburger pork tail shank pig andouille, pork loin cow sausage meatball capicola. Kielbasa porchetta meatball pig pork loin short ribs sirloin jowl landjaeger tail beef ribs rump short

1972

Bacon ipsum dolor amet filet mignon pork belly hamburger pork tail shank pig andouille, pork loin cow sausage meatball capicola. Kielbasa porchetta meatball pig pork loin short ribs sirloin jowl landjaeger tail beef ribs rump short

1988

Bacon ipsum dolor amet filet mignon pork belly hamburger pork tail shank pig andouille, pork loin cow sausage meatball capicola. Kielbasa porchetta meatball pig pork loin short ribs sirloin jowl landjaeger tail beef ribs rump short

1995

Bacon ipsum dolor amet filet mignon pork belly hamburger pork tail shank pig andouille, pork loin cow sausage meatball capicola. Kielbasa porchetta meatball pig pork loin short ribs sirloin jowl landjaeger tail beef ribs rump short

2007

Bacon ipsum dolor amet filet mignon pork belly hamburger pork tail shank pig andouille, pork loin cow sausage meatball capicola. Kielbasa porchetta meatball pig pork loin short ribs sirloin jowl landjaeger tail beef ribs rump short

2016

Bacon ipsum dolor amet filet mignon pork belly hamburger pork tail shank pig andouille, pork loin cow sausage meatball capicola. Kielbasa porchetta meatball pig pork loin short ribs sirloin jowl landjaeger tail beef ribs rump short

More than 70 Years of Experience

0% Passing to Universities
0 People working
0 Students Enrolled
0 Years of experience
0 Happy Smiles

Our Teachers

Meet Our Professionals

drs. Jacqueline Huijsmans

Directeur bestuurder

Sinds augustus 2017 is drs. Jacqueline Huijsmans directeur bestuurder van de stichting. Zij is door het stichtingsbestuur benoemd en is in deze rol eindverantwoordelijk voor het beleid op het gebied van onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en beheer. Zij voert het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Zij is gemandateerd voor alle bevoegdheden.
De verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden met de twee schooldirecteuren is geregeld in het managementstatuut. De directeur-bestuurder legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Sinds augustus 2017 is deze verdeling van bevoegdheden in overeenstemming met de code goed bestuur zoals te lezen op de website van de PO-raad.

Our Certificates

Center for Continuing Education