drs. Jacqueline Huijsmans

Home / drs. Jacqueline Huijsmans

Sinds augustus 2017 is drs. Jacqueline Huijsmans eindverantwoordelijk directeur bestuurder van SCBOLL.

De verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden met de schooldirecteuren is geregeld in het managementstatuut. De directeur-bestuurder legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Sinds augustus 2017 is deze verdeling van bevoegdheden in overeenstemming met de code goed bestuur van de PO-raad.